logo
ROZLICZENIA ROCZNE PRZEZ INTERNET PDF Drukuj E-mail
Nadesłał Milewski   
wtorek, 15 luty 2011

Zeznania podatkowe możemy wysłać przez Internet, bez wychodzenia z domu. Administracja podatkowa z każdym rokiem rozszerza możliwość składania formularzy podatkowych drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego. W tym roku usługa składania zeznań bez kwalifikowanego podpisu została rozszerzona i obecnie skierowana jest do podatników składających zeznania:

PIT-28 (dla osób osiągających przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych),

 

PIT-37 (dla osób osiągających dochody w Polsce, za pośrednictwem płatnika, opodatkowane wg skali podatkowej),

PIT-36 (w szczególności dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych),

PIT-36L (dla opłacających 19% podatek liniowy),

PIT-38 (rozliczających podatek z kapitałów pieniężnych np. dochody z giełdy),

PIT-39 (przy dochodach ze sprzedaży nieruchomości nabytych od 01.01.2009 r.).

Korekty zeznań mogą być przesłane również drogą elektroniczną.

Formularz zeznania PIT-36 oraz PIT-37 z podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu mogą przesłać podatnicy opodatkowujący swoje dochody indywidualnie, łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Inaczej niż miało to miejsce w latach ubiegłych, w 2012 r., złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem, nie wymaga złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1).

Ministerstwo Finansów chcąc zapewnić bezpieczeństwo świadczonej usługi, wprowadziło bezpłatny podpis elektroniczny oparty na unikatowych cechach podatnika: nazwisko, imię (pierwsze), data urodzenia, numer NIP lub PESEL oraz kwota przychodu określona w zeznaniu rocznym lub rozliczeniu podatnika złożonym za 2010 rok. W przypadku gdy nie zostało złożone zeznanie lub roczne obliczenie podatku należy wpisać wartość „ 0 ”.

Podatnicy mogą złożyć zeznanie za rok 2010 do 30 kwietnia 2012 r., ale warto pamiętać, że złożenie zeznania przez Internet w ostatniej chwili wiąże się z ryzykiem nieotrzymania na czas Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Może się tak zdarzyć np. w przypadku wpisania błędnej kwoty przychodu z ubiegłorocznego zeznania. Dlatego namawiamy do jak najszybszego złożenia zeznania i nie czekania do ostatniej chwili.

Dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania podatkowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które każdy użytkownik systemu otrzyma po prawidłowym wypełnieniu
i przesłaniu formularza zeznania.

 

Interaktywny formularz za pomocą którego można w łatwy sposób wypełnić, obliczyć i wysłać zeznania roczne, można pobrać ze strony http://www.e-deklaracje.gov.pl.
Na stronie tej można znaleźć również szczegółową
instrukcję, jak to zrobić.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY POBIERZ 

 I n f o r m a c j a :

DUS w Kaliszu – tel. 0-62 76 82 928,

KIP – tel. 0 801 055 055 (z tel. stacjonarnego) i (22) 330 0330 (z tel. Komórkowego)

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 05 kwiecień 2012 )
 
ulotka_wizytowka-2.jpg - 15.46 Kb
Menu serwisu
Aktualności
Podatek Dochodowy
Podatek VAT
Kraj. Plan Dyscypliny Podatkowej
Podatek od Spadków i Darowizn
Podatek od Czyn. Cywilnoprawnych
Ewidencja i identyfikacja NIP
Sprawy Karne-skarbowe
Kontrola Podatkowa
Egzekucja Administracyjna
Zaświadczenia
Załatwianie spraw
Napisz do nas
Standardy obsługi
Oferty pracy
Administrator
epuap_link.jpg - 7.35 Kb
 
statystyka